Giải Pháp

LIM Assistance system

LIEN VIET Industry Monitoring And Assistance System

LIM Assistance là giải pháp toàn diện hỗ trợ doanh nghiệp có thể giám sát hoạt động kinh doanh sản xuất của mình qua nền tảng IOT. Hệ thống số hóa các dữ liệu như điện, nhiệt độ, độ ẩm, công suất.. phục vụ việc giám sát online mọi lúc mọi nơi . Phân tích và cảnh báo khi có sự cố xảy ra. Giám sát thông qua nhiều nền tảng di động hoặc web. Giải pháp được thiết kế bởi thương hiệu Việt Nam

LMS Assistance system

LIEN VIET Medical Support And Assistance System

LMS Assistance là giải pháp giúp bệnh viện có thể hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất. Hệ thống giúp cho bác sĩ giao tiếp trực tiếp với bệnh nhân thông qua các thiết bị "Compression and encryption voice". Bên cạnh đó bệnh nhân có thể thông báo sự cố khẩn cấp đến bác sĩ hoặc ca trực. Hỗ trợ mọi lúc mọi nơi qua nhiều nền tàng di động hoặc web. Giải pháp được thiết kế và phát triển bởi thương hiệu Việt Nam

RFID solution

RFID solution là giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý năng xuất lao động khối lượng sản phẩm của mình bằng công nghệ RFID. Cung cấp cung cụ giúp doanh nghiệp thay đổi,nâng cao qui trình sản xuất của mình. Truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi qua nhiều nền tảng. Giải pháp được thiết kế và phát triển bởi thương hiệu Việt Nam

About Us

LIENVIET là công ty hoạt động trong lĩnh vực IOT và công nghiệp 4.0 (Vi điều khiển - MCU, DSP, FPGA, Tự động hóa và các điều khiển logic khác) và hỗ trợ thiết kế tương tự (RF, Bộ khuếch đại, Âm thanh, GPS, RFID, v.v.) Đóng góp cho xã hội bằng cách đưa công nghệ mới vào cuộc sống. Chúng tôi đảm bảo dịch vụ của chúng tôi cung cấp các tiêu chuẩn hiệu suất cao và độ tin cậy cao bằng cách thực hiện những gì chúng tôi luôn làm: Lắng nghe khách hàng và hỗ trợ đầy đủ cho khách hàng.

LIENVIET cung cấp các giải pháp nâng cao trình độ quản lý, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đưa công nghệ tới cộng đồng và người dân. Sản phẩm được phát triển mang thương hiệu Việt Nam hướng tới những sản phẩm phù hợp với con người văn hóa Việt Nam nhất